Zde najdete jednotlivé verze Buddy Guidů. Vybertu si verzi pro tu fakultu, na které bude studovat Váš zahraniční student.

FF LS 2016/2017
FSV LS 2016/2017
PřF LS 2016/2017
MFF LS 2016/2017
PedF LS 2016/2017
FTVS LS 2016/2017
FHS LS 2016/2017
ostatní fakulty LS 2016/2017